PERSBERICHT

Onderhandse aandelenemissie VastNed Retail

De directie van VastNed Retail N.V., het winkelfonds dat zich specialiseert in winkelbeleggingen in continentaal Europa, maakt bekend dat heden circa 500.000 tot 1.000.000 nieuwe gewone aandelen zullen worden uitgegeven. De koers van uitgifte zal zijn gebaseerd op de slotkoers van 6 juli jl. De aandelen zullen ten volle zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. Zoals aangekondigd in het persbericht van 6 juli jl. wordt de opbrengst van de emissie aangewend ter financiering van de daarin aangekondigde acquisities.

De plaatsing van de nieuwe aandelen geschiedt door bemiddeling van Kempen & Co.

Rotterdam, 7 juli 1999
De Directie VastNed Retail N.V.

Voor nadere informatie:
H.W. Boissevain
Tel: 010 242 43 28
Mob.tel: 06 533 62 720

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderhandse aandelenemissie VastNed Retail '
Lees ook