Provincie Zuid-Holland

Persbericht

31-03-2003
Onderhoud abri's en fietsenstallingen stagneert

Als gevolg van het faillissement van een particulier bedrijf dat in opdracht van de provincie de abri's en de fietsenstallingen beheert, is achterstallig onderhoud ontstaan.

Sinds begin maart worden de abri's en fietsenstallingen langs de provinciale wegen niet meer onderhouden. Het bedrijf dat dit deed is failliet verklaard. Ook schade als gevolg van vandalisme wordt voorlopig niet hersteld. Langs verschillende provinciale wegen staan inmiddels abri's met kapotte ruiten en kapotte verlichting. De Provincie verwacht binnen afzienbare tijd de problemen te kunnen oplossen door in zee te gaan met een ander bedrijf dat in dit werk is gespecialiseerd. Tot die tijd zorgen de provinciale districten voor het opruimen van gebroken ruiten van abri's en fietsenstallingen.

Deel: ' Onderhoud abri's en fietsenstallingen Zuid-Holland stagneert '
Lees ook