Gemeente Aalburg
Onderhoud bermbeplantingen
Jaarlijks inspecteert de gemeente (juridisch verplicht) de onderhoudstoestand van de bomen staande in de gemeentelijke wegbermen.

Er wordt gelet op rottingsgevoeligheid, de stam, de stamvoet, de aanhechting van takken in de kroon en dood hout. Aanwijzingen die duiden op instabiliteit en breuk, zoals schimmels, holtes en rotte plekken worden vastgesteld.
Dat alles is noodzakelijk vanwege de verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid.

Besluit.
Bij collegebesluit van 6 februari 2002 is bepaald dat op de volgende locaties rooiwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Waar mogelijk zal tot nieuwe aanplant wordt overgegaan. Het betreft de volgende bomen:


- Tol 1 stuks populieren

- Hakkevelt 19 stuks populieren

- Achterdijk 42 stuks populieren

- Kleibergsestraat 13 stuks populieren

- sportveld Achilles 34 stuks populieren

- Achterstraat 41 stuks populieren

- Nieuwesteeg, het rooien van 84 stuks populieren (1e fase) vanaf de Elsdijk tot aan de brug (kanaaltje).

- De 2e fase zal worden uitgevoerd in 2003-2004 vanaf café Kees van Japkes tot de Elsdijk waarbij 77 populieren worden gerooid.
- De 3e fase zal worden uitgevoerd in 2004-2005, te weten het gedeelte vanaf de brug (kanaaltje) tot de Molensteeg (24 stuks te rooien populieren).

Nieuwe aanplant.

- Achterdijk, het planten van essenbomen (zuidelijke wegberm).
- Achterstraat, het planten van essenbomen in de meest daarvoor geschikte wegberm.

- Nieuwesteeg, de 1e fase zal worden aangeplant met alnus spaethi bomen (elssoort).

- De 2e fase zal worden aangeplant met essenbomen.
- De 3e fase zal worden aangeplant zoals de 1e fase.

Deel: ' Onderhoud bermbeplantingen gemeente Aalburg '
Lees ook