Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-037
DATUM: 18 maart 1999

Onderhoud fietspad en laanbeplanting Biddingweg

Op 6 april a.s. begint men langs de Biddingweg met het kappen van populieren. Het werk zal ongeveer vier weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden zal steeds een gedeelte van één rijstrook worden afgesloten. Het kappen van deze bomen is de eerste stap om het gedeelte Elandweg - brug Lage Vaart te verbeteren. De populieren zijn in 1965 geplant. Dood hout uit de kroon van de bomen en vallende takken vormen een gevaar voor het verkeer. Het kappen van de bomen wordt gecombineerd met werkzaamheden aan het fietspad dat aan de westzijde van de Biddingweg ligt. De verharding van dit fietspad verkeert in slechte staat en moet vervangen worden door een betonverharding. Het fietspad wordt aan dezelfde zijde van de weg aangelegd. Voor de verkeersveiligheid wordt slechts één rij essen geplant. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In april 1999 worden de populieren aan beide zijden van de weg gekapt. In het najaar van 1999 wordt een rij essen aan de oostzijde geplant, in het voorjaar van 2000 begint het aanpassen van het fietspad. Tot slot wordt in het najaar van 2000 een rij essen aan de westzijde geplant.

Deel: ' Onderhoud fietspad en laanbeplanting Biddingweg Flevoland '
Lees ook