Gemeente Den Helder

26-02-2003 Is uw straat dit jaar aan de beurt? Groot onderhoud in 2003

Ieder jaar wordt in onze gemeente gewerkt aan wegen, riolering en het openbaar groen, het zogeheten groot onderhoud. Hiermee bedoelen we onder meer het vervangen of renoveren van het riool, straten opnieuw asfalteren en in het groen bijvoorbeeld de heesters flink snoeien. In een aantal gevallen wordt een straat meteen heringericht als 30 kilometergebied. De komende weken kunt u lezen waar in de wijken groot onderhoud gaat plaatsvinden. Deze week kunt u lezen waar dat is in de wijk Den Helder binnen de Linie.

Den Helder binnen de Linie
In Den Helder binnen de Linie staat een aantal renovaties van het riool gepland. De meeste in Oud Den Helder en de Van Galenbuurt. Vorig jaar heeft de Gemeenteraad besloten dat er een gescheiden rioolstelsel in deze buurten komt. De werkzaamheden hiervoor willen we dit jaar gaan uitvoeren. Vanwege de kosten is besloten dat tegelijk met de aanleg van een apart regenwaterriool er rioolrenovatiewerk gaat plaatsvinden. Dat betekent wel dat beide buurten vrijwel helemaal op de schop gaan voor wat betreft de infrastructuur. Om de twee buurten zo toegankelijk mogelijk te houden voor het verkeer en de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk te houden, hebben we gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Eerst ligt de nadruk van de werkzaamheden in Oud Den Helder, later in de Van Galenbuurt. Uiteraard krijgen de bewoners hierover nog nader bericht, zodra er meer duidelijk is.

Andere grote werkzaamheden die gepland staan voor dit jaar zijn het vervangen van het riool in de Ruyghweg tussen de Reigerstraat en de Sluisdijkstraat, een rioolrenovatie in de Sportlaan tussen de Middenweg en de Lorentzstraat, en de herinrichting van de Brakkeveldweg tussen de Lorentzstraat en de tunnel.

Overzicht
In het overzicht kunt u zien in welke straten er gewerkt gaat worden. Hierin staat welke delen van de straten aangepakt gaan worden en wat er precies gaat gebeuren. Ook kunt u zien of er groot onderhoud aan het openbaar groen gaat plaatsvinden en of de afdeling Stadshygiëne nog werkzaamheden gepland heeft voor dit jaar in de wijk. Het kan zijn dat u in het overzicht straten ziet staan die inmiddels al aan de beurt zijn geweest, of waar men op dit moment mee bezig is. In het overzicht ontbreken de straten die vorig jaar gepland stonden, maar waar geen werkzaamheden zijn gebeurd. Die staan voor dit jaar opnieuw gepland.
« terug

Deel: ' Onderhoud straten in Den Helder '
Lees ook