Ministerie van Financien

Titel: Onderhoudssubsidies sportaccommodaties en omzetbelasting


Onderwerp

Onderhoudssubsidies sportaccommodaties en omzetbelasting

Besluit van 17 maart 2000 nr. VB 2000/513

De plv. Directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In het kader van de privatisering van gemeentelijke taken wordt het onderhoud van sportvelden en sportaccommodaties in toenemende mate overgelaten aan de verenigingen die deze velden en accommodaties zelf gebruiken. Ter bestrijding van de kosten die aan dit onderhoud zijn verbonden, verstrekken gemeenten veelal subsidies aan die sportverenigingen. Het onderhoud dat met deze subsidies wordt bekostigd wordt door de betrokken sportverenigingen primair verricht ten behoeve van het eigen gebruik van de velden en sportaccommodaties. Deze onderhoudssubsidies, ook wel aangeduid met maaisubsidies, kunnen buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Op het verleden wordt niet teruggekomen.

Deel: ' Onderhoudssubsidies sportaccommodaties en omzetbelasting '
Lees ook