WISSENRAET EN VAN SPAENDONCK

Ondernemers kinderopvang pleiten voor invoering nieuwe wet kov

Ondernemers in de kinderopvang pleiten voor invoering nieuwe wet kinderopvang

Op woensdag 19 september a.s. heeft staatssecretaris Vliegenthart (VWS) een werkontbijt met circa 150 startende ondernemers in de kinderopvang in het kader van de Week van de Kinderopvang. De Branchevereniging is verheugd over dit initiatief. Veel groei van de kinderopvang is afkomstig uit de hoek van particuliere ondernemers. Feitelijk realiseren zij, vaak zonder enige overheidssteun, een groot deel van de taakstelling van 72.000 extra kindplaatsen die het kabinet voor het einde van 2002 behaald wil hebben.

Uit een trendonderzoek van de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang dat binnenkort verschijnt brengen deze ondernemers naar voren dat er weinig aandacht is voor de kleine particuliere ondernemer. Ook brengen zij een flink aantal knelpunten naar voren. Velen beklagen zich over de steun die zij vanuit gemeenten krijgen bij bijvoorbeeld het vinden van geschikte locaties, ook is de regelgeving ondoorzichtig en is er sprake van concurrentievervalsing. Het overgrote deel is dan ook verwachtingsvol over de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang die het Kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2003. Recente signalen dat deze wet toch niet per 2003 zal worden ingevoerd stemmen de ondernemers zeer zorgelijk. Officieel heeft de staatssecretaris dit gerucht ook nog niet bevestigd.

De nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang beoogt de financiering van de opvang niet meer via gemeenten maar via de ouders te laten lopen, er komt een eigen wettelijk kader en de kwaliteitstoetsing zou worden verbeterd. Ondernemers zouden, indien de inspectie niet tijdig of onvoldoende inspecteert daarover bij een landelijke inspectie in beroep kunnen gaan. Dit landelijk toezicht zou tevens vraagbaak zijn voor ouders en lokale inspecties. Doel van de wet is alle ondernemers gelijke kansen te bieden om daarmee te zorgen voor verdere uitbreiding van de kinderopvang, betere kwaliteit en meer vraaggerichtheid.

Naast de onzekerheden over het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijk kader wijzen de ondernemers op de grote personeelstekorten die zij verwachten. Circa 70% verwacht dat de personeelstekorten verder zullen toenemen. Aandacht wordt ook gevraagd voor de voorwaarden waaronder de markt kinderopvang nu en na 2002 het werk moet doen. Een helder wettelijk kader met uitvoerbare regels, een goede landelijke inspectie en rechtvaardige financieringsstructuur zijn cruciaal voor de ondernemers in de kinderopvang.

Het trendonderzoek van de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang verschijnt begin oktober.

Deel: ' Ondernemers kinderopvang pleiten voor invoering nieuwe wet '
Lees ook