Gerechtshof Amsterdam

Ondernemingskamer: ingekomen verzoeken in de zaak Getronics N.V.
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 20-03-2003

Ter Griffie van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam is ingekomen een tweetal verzoekschriften van STICHTING AANDEEL­ HOUDERSBELANGEN GETRONICS (advocaat: mr W.J.P. Jongepier), die zich richten tegen GETRONICS N.V. (advocaat: mr H.J. de Kluiver) als verweerster en haar obligatiehouders (advocaat: mr J.D. Kleyn) als belanghebbenden.

Verzocht wordt een onderzoek te bevelen naar het beleid van GETRONICS N.V. Verder vragen verzoekers de Ondernemingskamer het plaatsvinden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2003, althans het aldaar nemen van besluiten inzake statutenwijziging en benoeming van nieuwe bestuurders, te verbieden en een lid van de raad van commissarissen te benoemen.

De laatstgenoemde verzoeken zullen worden behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van DINSDAG 25 MAART 2003 TE 10.00 UUR in een der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 te Amsterdam.

Mevrouw mr A.K. van de Vorst-Glerum,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondernemingskamer ingekomen verzoeken in zaak Getronics NV '
Lees ook