Actueel

VIERDE PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE LAURUS NV
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 11-06-2002

PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER

UITSPRAAK INZAKE LAURUS NV

Thans is beschikbaar de beschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 22 mei 2002. Hierin wordt het door een aantal certificaathouders verzochte onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Laurus N.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, over het tijdvak vanaf 1 januari tot datum uitspraak, toegewezen. Casino en VEB zijn als belanghebbenden in deze procedure betrokken. Inmiddels zijn drie onderzoekers benoemd die met voormeld onderzoek zijn belast. Voor meer informatie verwijst de Ondernemingskamer naar de website van het Gerechtshof te Amsterdam.

Mr C.D.J. Bulten,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer:

(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondernemingskamer inzake Laurus nv '
Lees ook