Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIEL

Ondernemingsraad COA : nieuw asielbeleid is tikkende tijdbom

De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt zich grote zorgen over het averechtse effect van de asielparagraaf in het regeerakkoord. In plaats van bezuinigingen waarschuwt de ondernemingsraad juist voor drastisch oplopende kosten.

Vorige week heeft het bestuur van het COA in een brief beoogd bewindspersoon ten sterkste afgeraden op basis van dit regeerakkoord verantwoordelijkheid te nemen voor het asieldossier. De ondernemingsraad staat volledig achter dit negatieve advies. Een bezuiniging van in totaal 90% op het asielbudget tot en met 2005 is onrealistisch en leidt tot afbreuk van alles wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd.

De effecten van het bestaande, reeds verscherpte beleid zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. De instroom is verminderd en de procedure versneld, zodat de kosten voor de opvang per asielzoeker zijn teruggedrongen. De beoogde nieuwe bezuinigingen lijken mooi, maar zullen dit positieve resultaat volstrekt onderuithalen.

Door gebrek aan medewerkers die de procedures moeten behandelen, lopen de wachttijden straks vanzelf weer op. De kosten per asielzoeker worden dus eerder hoger dan lager.
Statushouders moeten langer wachten op toewijzing van een woning en blijven drukken op het ingekrompen budget. Wie uitgeprocedeerd is, valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van het COA. In de asielzoekerscentra is van een buffercapaciteit (nodig zodra er ergens ter wereld een brandhaard oplaait) al helemaal geen sprake meer.

Volgens de ondernemingsraad van het COA is het beoogde asielbeleid een tikkende tijdbom. De consequentie van 90% bezuiniging is dat wat straks overblijft aan medewerkers niet meer zal kunnen instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening en de beheersbaarheid van asielzoekerscentra.
De toekomstige minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie krijgt een onmogelijke taak gesteld en het kabinet kan zich met dit asieldossier alleen maar in de vingers snijden. De ondernemingsraad maakt zich ernstig zorgen over de asielzoekers, de COA-medewerkers en de samenleving die de gevolgen van dit voorgenomen beleid zullen moeten dragen.

18)

Deel: ' Ondernemingsraad COA nieuw asielbeleid is tikkende tijdbom '
Lees ook