IND

Ondernemingsraad IND vraagt onderhoud aan met minister Nawijn

Ondernemingsraad IND vraagt onderhoud aan met minister Nawijn.

De ondernemingsraad van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft hedenochtend per brief een gesprek gevraagd met de nieuwe minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, dhr Nawijn. In de brief wordt de heer Nawijn gevraagd hoe hij denkt vorm te geven aan het gestelde in het regeerakkoord, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de slagkracht van de IND en voorkomen wordt dat de in de Vreemdelingenwet genoemde wettelijke termijnen opnieuw onder druk komen te staan.
De ondernemingsraad vraagt dan ook op zeer korte termijn, in ieder geval voor Prinsjesdag, een gesprek met de heer Nawijn, waarin hem antwoord zal worden gevraagd op bovenvermelde vragen. Ook wil de ondernemingsraad weten welk tijdpad hij denkt te gaan volgen met betrekking tot de uitvoering van het regeerakkoord. De ondernemingsraad wil in dit gesprek ook duidelijkheid over de gevolgen van het regeerakkoord voor alle medewerkers van de IND.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondernemingsraad IND vraagt onderhoud aan met minister Nawijn '
Lees ook