Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 29 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR PROF. DR. A. FELLING

Prof. dr. A. Felling, hoogleraar Methodenleer aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KU Nijmegen, heeft in zijn woonplaats Milsbeek de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen.
De versierselen zijn hem uitgereikt door burgemeester van Gennep, mw. mr. E.M.A.A de Loo.

Prof. Felling (1938) ontvangt de onderscheiding vanwege zijn brede verdiensten. Hij vervult tal van functies binnen en buiten de KUN. Naast de meer gebruikelijke bestuurlijk-wetenschappelijke functies die verbonden zijn met het hoogleraarschap, is de heer Felling ook als bestuurder en/of wetenschappelijk adviseur betrokken bij een breed scala aan landelijke organisaties en instanties die actief zijn op uiteenlopende maatschappelijke terreinen.
Hij vervult tal van bestuurslidmaatschappen, waaronder die van ITS, KDC, NIVAS, NOM (Nijmeegs Onderzoeksinsituut
Maatschappijwetenschappen), is bestuurslid van landelijke, provinciale en regionale organen op het gebied van welzijns- en gezondheidszorg, van het KASKI en van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving te Leiden.
Sinds 1991 is hij lid van de KNAW.

Deel: ' Onderscheiding voor prof. Felling (KUN) '
Lees ook