Provincie Gelderland


Onderscheiding voor Statenleden

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid Statenleden

25 maart 1999

Nr. 99-132

Vier leden van Provinciale Staten van Gelderland ontvingen woensdag 24 maart jl. bij hun afscheid een koninklijke onderscheiding. Mevrouw J.M.B. Lansink-van Dam (CDA, Nijmegen) en de heren L.F.M. Cuvelier (CDA, Gaanderen), J.W. van der Molen (PvdA, Harderwijk) en G.Chr. Voerman (CDA, Vorden) werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de onderschei ding omdat zij 12 jaar of langer volksvertegenwoordiger zijn geweest. Commissaris van de Koningin J. Kamminga speldde hen de versierselen op. In totaal namen woensdag 34 Statenleden afscheid, van wie 4 leden van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). De 4 gedeputeerden zijn mevrouw M.J. Louppen-Laurant (D66) en de heren T.R. Doesburg (PvdA), P. Dirksen (CDA) en Voerman (CDA). Mevrouw Louppen keert overigens wel terug in Provinciale Staten. De nieuw verkozen Provinciale Staten worden 13 april a.s. geïnstalleerd. Zij stellen dan het collegeprogramma vast (waarover momenteel wordt onder handeld) en kiezen een nieuw college van Gedeputeerde Staten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Onderscheidingen bij afscheid Gelderse Statenleden '
Lees ook