Provincie Noord-Holland

Persberichten

Week 15

Provinciale en koninklijke onderscheidingen voor vertrekkende statenleden


12 april 1999
Provinciale en koninklijke onderscheidingen voor vertrekkende statenleden

In de afscheidsbijeenkomst voor vertrekkende Noord-Hollandse statenleden heeft commissaris van de Koningin dr J.A. van Kemenade provinciale penningen uitgereikt aan de statenleden die daarvoor op basis van de duur van hun lidmaatschap in aanmerking kwamen. Zilveren penningen waren er voor de scheidende gedeputeerden J.P.J. Lagrand en F.Tielrooij en voor de statenleden mevrouw drs B.M. Beijma-Van Dam, A.J.L. Bongers, mevrouw mr N.A. Griffioen-Smit, mevrouw drs M.J. Sanders-ten Holte, mevrouw M.H.A. Smeele-Kok, K. Vroegindeweij, mevrouw P.M. op de Weegh.
Bronzen provinciepenningen waren er voor mevrouw A.C. van den Berg-Voets, H.W.Berkhout, J.L. Broeren, R.H. Hofwijks, mevrouw ir M. Koopman-Krijt, mevrouw M.A.J. van Maastricht-Thijssen. Aan een aantal statenleden werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt: gedeputeerde F. Tielrooij, mevrouw drs B.M. van Beijma-Van Dam, A.J.L. Bongers, mevrouw mr N.A. Griffioen-Smit, mevrouw drs H.J. Heemskerk-Nusselder, mevrouw ir M.Koopman-Krijt, mevrouw drs M.J. Sanders-ten Holte, mevrouw M.H.A. Smeele-De Kok, mevrouw mr. M.B. Tamis, K. Vroegindeweij, mevrouw P.M. op de Weegh, drs R. van Wijk, mevrouw L.P. de Wit-de Rooij. Statenleden die niet in de termen vielen voor een provinciale penning ontvingen van provinciewege een cadeau.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10

E-mail

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderscheidingen vertrekkende statenleden Noord-Holland '
Lees ook