Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 29 oktober 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

ONDERSCHEIDINGEN VOOR STUDENTEN BIJ DIES NATALIS KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Vrijdag 29 oktober bij de viering van de 76e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen is de studentonderscheiding 1999 uitgereikt aan twee (ex)studenten: Mathieu Segers, student Politieke Wetenschappen en Mw. drs. Nike Stikkelbroeck, tot voor kort voorzitter van de Ko-raad, Medische Wetenschappen. Aan de onderscheiding is een oorkonde en een geldbedrag van f 1000,-- verbonden.

Mathieu Segers heeft zich als voorzitter van de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) en koepelvertegenwoordiger in het Studenten Overleg van de KUN (STOK) sterk geprofileerd. Hij was een groot pleitbezorger van de studentensport binnen de studentenpolitiek en had een belangrijk aandeel aan het reglement voor de medezeggenschap van studenten. Als delegatieleider van het STOK speelde hij een belangrijke rol in de ombouw van het STOK en de studentenleden van de Universiteitsraad naar de Universitaire Studentenraad. Hij wist de twee samen te smeden tot een goed samenhangende studentendelegatie. Hij trad ook toe toe de Universitaire Studentenraad en werd voorzitter. Op centraal niveau heeft Mathieu Segers veel werk verricht. Het juryrapport noemt met name zijn inzet voor de financiële ondersteuning van studenten. Dit was een sterke impuls voor studenten om, naast hun studie ook bestuurlijke werkzaamheden op zich te nemen.

Nike Stikkelbroeck heeft haar sporen verdiend op het gebied van medezeggenschap en bestuur. Ze begon haar studie geneeskunde in 1992, werd direct jaarvertegenwoordigster, later lid en vice-voorzitter van de Studentenorganisatie voor Onderwijsondersteuning (SOOS). Ze was zij als student-assessor aan het bestuur van de Faculteit verbonden en werd het eerste student-lid van het Onderwijs Management Team (OMT). Na haar student-assessorschap is zij tot 1999 voorzitter geweest van de Ko-raad, het adviesorgaan van studenten in de co-fase. Mevrouw Stikkelbroeck heeft zich op meerdere terreinen geprofileerd, waarbij haar grote inzet èn de kwaliteit van haar inbreng sterk naar voren komen. Volledig op eigen kracht wist zij het student-assessorschap op een hoog niveau te brengen: zij fungeerde als een medebestuurslid die de portefeuille studentenzaken volledig kon beheren en ze speelde een zichtbare en gewaardeerde rol in de totstandkoming van het onderwijsbeleid. Door een door haar opgestelde integrale beleidsnota is een samenhangend studentenbeleid van de grond gekomen. Landelijk, binnen het overleg van student-assessoren medische wetenschappen, vervulde zij een gezichtsbepalende rol.

Deel: ' Onderscheidingen voor studenten bij Dies Natalis KUN '
Lees ook