expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: sexueel misbruik

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
9 juli 1999

MINISTERRAAD ONDERSCHRIJFT NOTA .BESTRIJDING SEXUEEL MISBRUIK VAN EN

SEXUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN.

Sexueel misbruik van kinderen vormt een ernstige schending van de menselijke waardigheid en de lichamelijke en psychische integriteit. Een mix van preventieve en repressieve maatregelen moet het sexueel misbruik van kinderen tegengaan. Dat onderschrijft de ministerraad naar aanleiding van de integrale nota .Bestrijding sexueel misbruik van en sexueel geweld tegen kinderen., die onder verantwoordelijkheid van minister Korthals van Justitie is opgesteld. De nota zal begin volgende week worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

RVD, 09.07.1999

09 jul 99 19:11

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderschrijving nota Bestrijding misbruik kinderen '
Lees ook