Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 31 mei 2002

Ondersteunende maatregelen voor allochtonen op VRT.


In antwoord op een vraag om uitleg benadrukte minister Dirk Van Mechelen dat de VRT een belangrijke rol heeft te vervullen bij het "het verder ontwikkelen van de identiteit & diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving". Doorheen heel de beheersovereenkomst is de realiteit van de multi-culturele samenleving aanwezig als belangrijk aandachtspunt. De minister benadrukte ook dat de absolute wil aanwezig is om deze opdracht uit te voeren, maar dat er "praktische" obstakels zijn.

Agalev is tevreden met de resultaten van het overleg tussen de VRT-top en de ministers Vogels en Van Mechelen.

O.a. volgende engagementen zijn genomen:


· Door de openbare omroep wordt een strategienota uitgewerkt die bij de jaarlijkse bespreking/evaluatie van het beheerscontract in het parlement (sept/okt 2002) wordt besproken. Een stappenplan/tijdschema wordt geïntroduceerd.
· Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers is het goed doorkomen van de taaltest een probleem voor allochtonen én meer en meer voor iedereen. Daarom wordt in samenwerking met minister Landuyt en de VDAB onderzocht welke specifieke maatregelen i.v.m. taalvaardigheid kunnen worden genomen.
· Er is de blijvende zorg om de zichtbaarheid van allochtonen op het scherm (bv. De Zevende dag, of in spelprogramma's) te verhogen. Daarom zal in overleg met minister Vogels actie worden ondernomen. De ontwikkeling van een helpdesk is een mogelijk idee.
· Samen met de minister van Onderwijs wordt actie ondernomen i.v.m. doorstroming van allochtonen naar acteurs- en/of mediaopleidingen. Want ook in de fictiereeksen is nood aan een open en divers beeld van Vlaanderen.
Het debat over een aparte zender voor allochtonen of specifieke programma's lijkt hiermee (voorlopig) gesloten. Uiteraard bepaalt de openbare omroep niet alleen beeldvorming. Alle andere mediaactoren hebben evengoed een opdracht.

Ria Van Den Heuvel, Vlaams volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: vl.parlm@agalev.be
http://www.agalev.be/vlaamsparlement/

Deel: ' Ondersteunende maatregelen voor allochtonen op VRT '
Lees ook