rijksvoorlichtingsdienst
19 september 2012 ­ 08:46
ondersteuningsovereenkomst marine en kustwacht

zij aan zij zetten de koninklijke marine en de nederlandse kustwacht zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan de veiligheid op de noordzee. om ook in de toekomst een effectieve en efficiënte samenwerking te garanderen, ondertekenen de commandant zeestrijdkrachten en de directeur kustwacht donderdag 20 september een overeenkomst, waarin de ondersteuning en verantwoordelijkheden van beide organisaties vermeld staan.

de kustwacht is beheersmatig ondergebracht bij de koninklijke marine. dit betekent dat de marine, namens het ministerie van defensie, verantwoordelijk is voor de kustwachtorganisatie en uitvoering van kustwachttaken. de ondersteuningsovereenkomst formaliseert de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen defensie en de kustwacht. het betreft niet alleen afspraken over de ondersteunende diensten geleverd door de koninklijke marine. ook ondersteunende diensten die worden geleverd door bijvoorbeeld de koninklijke luchtmacht worden geformaliseerd.

de nederlandse kustwacht voert dienstverlenings- en handhavingstaken uit op de noordzee voor zes ministeries, te weten infrastructuur en milieu, defensie, veiligheid en justitie, financiën, economische zaken, landbouw en innovatie en binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. dienstverlenende taken omvatten onder andere rampen- en incidentenbestrijding, maritieme hulpverlening en search and rescue. handhavingstaken omvatten onder andere douanetoezicht, grensbewaking en toezicht op naleving van wetgeving met betrekking tot milieu, visserij, mijnbouw en scheepvaart. dit gebeurt onder de dagelijkse leiding van de directeur kustwacht vanuit het kustwachtcentrum in den helder.

vanwege de nauwe samenwerking met andere departementen zijn vertegenwoordigers van diverse ministeries aanwezig bij de ondertekening. namens het ministerie van defensie is de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten aanwezig.

noot aan de redactie (niet voor publicatie): indien u meer informatie wilt hebben of wanneer u op donderdag 20 september om 10.30u aanwezig wilt zijn bij de ondertekening, kunt u contact opnemen met luitenant-ter-zee astrid talma-van dam (06-1297 3087 of ad.talma.v.dam@mindef.nl).


www.defensie.nl
www.youtube.com/defensie
www.twitter.com/defensie
colofon
dit is een persbericht van
ministerie van defensie
dit persbericht bevat de volgende thema's
defensie
openbare orde en veiligheid

Deel: ' Ondersteuningsovereenkomst Marine en Kustwacht '
Lees ook