Gemeente Capelle a/d IJssel

Ondertekening contract afvalverwerking

Op vrijdag 28 februari 2003 heeft wethouder R.P. Binnendijk namens de gemeente een nieuw contract met de AVR ondertekend. In dit contract is vastgelegd dat de AVR de komende tien jaar de verwerking van het huishoudelijk afval uit Capelle verzorgt. Het contract is het resultaat van een Europese aanbesteding, waaraan ook de gemeenten Brielle, Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk deelnamen.

Het contract is daarom ook door wethouders van deze gemeenten ondertekend. Wethouder A. Prins tekende namens Krimpen aan den IJssel, wethouder A.C. van Andel namens Ridderkerk. De heer J.L.C. Manders, directeur van de Business Unit Verwerking, ondertekende het contract voor de AVR. Het contract met Brielle werd een dag eerder in het gemeentehuis van Brielle ondertekend door de burgemeester, mevrouw G.W.M. van Viegen.

Het contract
Het contract gaat in per 1 januari 2003 met een looptijd van tien jaar tot 1 januari 2013. Gedurende die tijd betaalt de gemeente 105,- (geïndexeerd) voor het verwerken van elke ton huishoudelijk afval. Op jaarbasis produceren de huishoudens in Capelle aan den IJssel ongeveer 26.000 ton restafval. De vier gemeenten produceren samen zon 65.000 ton restafval. In totaal betalen de gemeenten in tien jaar ongeveer 68 miljoen euro.

Deel: ' Ondertekening contract afvalverwerking in Capelle '
Lees ook