expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Eerste contracten met civiele ziekenhuizen

DV/PB106/99 Den Haag, 4 oktober 1999

Staatssecretaris van Defensie Henk van Hoof zal morgenavond (5 oktober) een overeenkomst sluiten met het Academisch Ziekenhuis Nijmegen 'Sint Radboud' en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hiermee wordt een begin gemaakt met de medische samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zo'n vijftien civiele ziekenhuizen.

Het Nederlandse ambitieniveau van deelneming aan vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties leidt tot een grotere behoefte aan medisch specialistisch personeel. Daarom zal Defensie op basis van wederkerigheid een samenwerkingsrelatie aangaan met een aantal civiele ziekenhuizen. Dit houdt in dat op kosten van Defensie extra medisch specialistisch personeel bij de betrokken ziekenhuizen wordt aangesteld ('bovenformatief'), terwijl de relatieziekenhuizen op hun beurt eigen medisch personeel beschikbaar stellen om door Defensie te worden uitgezonden.

Hiermee starten de ziekenhuizen en Defensie een uniek project. Defensie krijgt zo de beschikking over voldoende medisch specialistisch personeel om bij vredesmissies in te zetten, terwijl de relatieziekenhuizen meer medisch specialistische capaciteit in huis halen. Defensie betaalt de kosten die met het project zijn gemoeid, in totaal zo'n 22 miljoen gulden per jaar.

Begin volgend jaar zullen de medewerkers van de relatieziekenhuizen hun eerste militaire opleiding krijgen aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na militaire scholing en training is ook dit medisch specialistisch personeel inzetbaar voor missies van de Nederlandse krijgsmacht.

Deel: ' Ondertekening contracten defensie met civiele ziekenhuizen '
Lees ook