Provincie Noord-Holland

Persbericht, 13 september 2001

Ondertekening sponsorcontracten van paviljoen provincie Noord-Holland op Floriade
Op donderdag 13 september 2001 zullen in aanwezigheid van Gedeputeerde Bob Verburg, portefeuillehouder Landbouw, Economie en Europa, de contracten ondertekend worden met de sponsoren van het paviljoen van de provincie Noord-Holland op de Floriade 2002.

De provincie Noord-Holland ontwikkelt tijdens de Floriade die van 6 april tot en met 20 oktober 2002 plaatsvindt in Haarlemmermeer, een eigen paviljoen. Met dit paviljoen draagt de provincie de boodschap 'Noord-Holland is een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en bezoeken' uit. Het paviljoen zal de naam "Het Web van Noord-Holland" dragen en zodanig worden genoemd.

Met sponsoring van "Het Web van Noord-Holland" tonen bedrijven hun betrokkenheid met de provincie Noord-Holland, haar inwoners en de bezoekers van de Floriade 2002.

Hoofdsponsor zijn:
· NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
· NV Watertransportbedrijfmaatschappij Rijn-Kennemerland · Gemeentewaterleidingen Amsterdam
· Zeehaven IJmuiden NV
· Corus Staal BV
Sponsor zijn:
· NV Afvalzorg Holding
· NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

Inlichtingen : Eric ten Brummelhuis, projectleider Floriade, tel. (023) 514 36 29

Deel: ' Ondertekening contracten paviljoen Noord-Holland op Floriade '
Lees ook