Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 016 Datum: 03-02-1999

STIMULERING EXPORT

Voor de uitvoering van het Programma voor Starters op Buitenlandse Markten (PSB) sluit staatssecretaris Ybema van Economische Zaken donderdag 4 februari a.s. contracten met branche-organisaties en de Kamers van Koophandel.

Doel van de regeling is het ondersteunen van beginnende exporteurs in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deelnemende bedrijven krijgen een op hun situatie toegesneden en door Economische Zaken betaalde exportstrategie. Op basis hiervan kan een bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor het laten maken van een marktonderzoek, een bezoekprogramma, deelnemen aan een buitenlandse beurs, vervaardigen van presentiemateriaal en het volgen van exportonderwijs. Voor dit jaar is het streven dat zo'n 750 MKB'ers een nieuwe buitenlandse markt opgaan. Voor de PSB is 1,8 mln. gulden op jaarbasis beschikbaar.

De ondertekening van de contracten vindt plaats op het kantoor van de EVD, Bezuidenhoutseweg 181, Den Haag, om 14.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening contracten stimulering export PSB '
Lees ook