Persbericht FNV


Ondertekening convenant FNV-LSVB

Grootste vakcentrale en studentenvakbond gaan nauwer samenwerken

Op woensdag 1 september ondertekenen FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en LSVb-voorzitter Fransien van ter Beek een convenant over nauwere samenwerking. De FNV gaat de Landelijke Studenten Vakbond onder meer ondersteunen bij het professionaliseren van hun dienstverlening aan studenten met vragen over werk en inkomen.

Inmiddels heeft 80 procent van de 450.000 w.o. en hbo-studenten een bijbaan. Bij de studentenlijn van de LSVb komen hierdoor steeds meer vragen binnen die hiermee te maken hebben. De FNV gaat de studentenbond hierbij ondersteunen in de vorm van scholing en financiering van een coördinator voor inkomenszaken.

Ook geeft de FNV financiële steun bij het vernieuwen van bestaande LSVb-publicaties. In ruil daarvoor krijgt de FNV ruimte in enkele studentenbladen. De LSVb gaat zitting nemen in een jongerenpanel van de FNV, dat de vakcentrale gevraagd en ongevraagd van advies gaat dienen.

Het gaat in eerste instantie om een project voor twee jaar.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op woensdag 1 september in de Senaatszaal van de TU Delft. Lodewijk de Waal en Fransien van ter Beek zullen de gelegenheid aangrijpen voor een kort statement naar aanleiding van de opening van het academisch jaar. Vervolgens is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ondertekening convenant FNV - LSVB
Woensdag 1 september, 11.30 uur
Aula Congrescentrum TU Delft
Mekelweg 5, Delft
(Telefoon receptie Aula Congrescentrum: (015) 278 50 50)

Meer informatie:

FNV voorlichting, Harrie Lindelauff, (020) 58 16 556 LSVB, Fransien van ter Beek 030 231 64 64, 06 26 24 29 09 25 augustus 1999

Deel: ' Ondertekening convenant FNV-LSVB '
Lees ook