Ministerie van VWS

Ondertekening convenant huisartsenzorg

Woensdag 30 juni 1999, persbericht nummer 67

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN.

Invoering van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk, uitbreiding van de capaciteit van de huisartsenopleiding met in ieder geval 36 plaatsen tot 361 en invoering van het elektronisch voorschrijf systeem (EVS): dit zijn de belangrijkste punten uit het convenant Huisartsenzorg dat Minister Borst van VWS, R.W.M. van Velzen, voorzitter van de LHV en J. Visscher, vice-voorzitter van ZN, vandaag hebben ondertekend. Ook gaan binnenkort experimenten met apotheekhoudende huisartsen van start voor het scheiden van zorg en inkoop van geneesmiddelen. Met dit convenant worden de afspraken, gemaakt tijdens het Meerjarenoverleg in november 1998, verder ingevuld.

Ondersteunende krachten (met name verpleegkundigen) in de huisartsenpraktijk kunnen de werkdruk van de huisarts verlichten door het overnemen van bepaalde taken, bijvoorbeeld de begeleiding van chronisch zieken. Dit leidt tot een versterking van de huisartsenzorg. Voor de invoering van de praktijkondersteuners heeft het ministerie in overleg met de LHV, Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT), ZN en de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) een landelijk kader opgesteld. De bedoeling is dat een praktijkondersteuner gaat werken voor minimaal drie huisartsen, die daarvoor een samenwerkingsverband moeten aangaan.

Uiterlijk in 2002 wordt het elektronisch voorschrijfsysteem bij alle huisartsen ingevoerd. Het ministerie zal hiervoor een subsidie verstrekken aan de LHV. De huisartsenvereniging heeft aangegeven dat door middel van de invoering van het EVS 300 miljoen in 2002 op de geneesmiddelenkosten kan worden bespaard.

Apotheekhoudende huisartsen zullen zo spoedig mogelijk in overleg met de zorgverzekeraars starten met experimenten met het scheiden van de zorg en de inkoop van geneesmiddelen. De deelnemende apotheekhoudende huisartsen worden tijdens de experimenten zoveel mogelijk gevrijwaard van onvrijwillige overnames door apothekers. De uitkomsten van de experimenten zullen een rol spelen in de toekomstige positie van apotheekhoudende huisartsen en de modernisering van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.

Deel: ' Ondertekening convenant huisartsenzorg '
Lees ook