Provincie Groningen


Groningen, 10 juni 1999 Persbericht nr. 137

Ondertekening convenant regiovisie Groningen-Assen 2030, in aanwezigheid van minister Pronk

Op maandag 14 juni a.s. ondertekenen de colleges van GS van de provincies Groningen en Drenthe en de colleges van B&W van de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Winsum, Zuidhorn en Zuidlaren het uitvoeringsconvenant van de regiovisie Groningen-Assen 2030. Minister Pronk van VROM is hierbij aanwezig. Wanneer de raden en staten dit najaar instemmen met de teksten van dit convenant en het eindrapport, kan vanaf januari 2000 van start worden gegaan met het uitvoeren van projecten in regioverband.

Het convenant

Op 1 november 1996 sloten de partners een convenant, dat later door de raden en staten werd onderschreven. Het ging toen om een globale ruimtelijke visie op hoofdlijnen. Nu, tweeënhalf jaar later is deze globale visie nader uitgewerkt en geconcretiseerd. De provincies hebben de regiovisie verankerd in hun provinciale omgevingsplannen en de gemeenten hebben in ontwerpstudies aangegeven wat de regiovisie voor hun eigen grondgebied kan betekenen. Deze ruimtelijke plannen zijn verwerkt in het eindrapport "Van visie tot uitwerking". Daarnaast zijn alle afspraken over o.a. samenwerking, financiële aspecten, monitoring en een voortschrijdend meerjaren uitvoeringsprogramma vastgelegd in het uitvoeringsconvenant, waaraan alle partners zich op 14 juni verbinden.

Het programma:

De ondertekening vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis in Groningen aan het Martinikerkhof 12.

17.30 uur

Ontvangst

18.00 uur

Welkomstwoord door de voorzitter: gedeputeerde M.A.E. Calon

18.15 uur

Ondertekeningsceremonie

18.35 uur

Toespraak door minister van VROM: dhr. J.P. Pronk

18.45 uur

Afsluitende woorden door de voorzitter

19.00 uur

Gelegenheid tot vragen stellen voor de pers

Aansluitend: lopend buffet

De regiovisie Groningen-Assen 2030

De regiovisie Groningen-Assen 2030 is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij over bestuurlijke grenzen tussen gemeenten en provincies wordt heengekeken. Aan dit bijzondere samenwerkingsverband nemen twee provincies en twaalf gemeenten deel. De regiovisie heeft tot doel betere kansen voor goede ontwikkelingen in het regiogebied te creëren. Kansen op goed werk, goed onderwijs en goede voorzieningen in een uitstekende woonomgeving.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075 of met Martha van de Werf, projectbureau, tel.nr. 050 3164451.

Deel: ' Ondertekening convenant regiovisie Groningen-Assen 2030 '
Lees ook