Gemeente Den Haag


24 maart 1999

Ondertekening convenant over voorzetting project De Kans

Op dinsdag 23 maart a.s. om 16.30 uur zal wethouder Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie samen met vertegenwoordigers van politie, welzijnsorganisaties, jeugdhulpverlening, openbaar ministerie en reclassering een convenant ondertekenen over de voortzetting van het project De Kans in 1999. De Kans is een vernieuwende aanpak van de jeugdcriminaliteit in Den Haag. In haar vijfjarig bestaan heeft De Kans 250 jongeren begeleid, waarvan meer dan de helft met succes.

Precies vijf jaar geleden begon het project De Kans in de Schilderswijk als een nieuwe onorthodoxe aanpak van jeugdcriminaliteit in Den Haag. Aanleiding vormde de groeiende overlast van criminele jongeren. De traditionele aanpak leverde bij deze jongeren te weinig structureel effect op. De traditionele aanpak (Jeugdbescherming, (jeugd)Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming) is stedelijk georganiseerd. Uit politiegegevens blijkt dat een belangrijk deel van de criminaliteit verricht door jongeren plaatsvindt in de wijk waarin ze zelf ook wonen en dat het belangrijk is om een decentrale aanpak te ontwikkelen. Vandaar dat bij de opzet van project de Kans gekozen is voor een wijkgericht samenwerkingsverband tussen alle betrokken organisaties.

Het convenant heeft een tweeledig doel:

- Het tegengaan dat jongeren afglijden naar een criminele carriëre door te bemiddelen en hen te begeleiden naar een traject gericht op motivering, scholing, training, arbeidservaring en gerichte vrije tijdsbesteding. Op deze wijze tracht men maatschappelijke integratie te bevorderen, herhaling te voorkomen en de overlast die jongeren in hun woonomgeving veroorzaken terug te dringen.

- Het verder ontwikkelen van een werkwijze om de doelgroep effectief aan te pakken. Bij de deelnemende organisaties moet deze gezamenlijke inzet leiden tot een cliëntgerichte samenwerking, bereidheid tot het stellen van prioriteiten binnen hun huidige werkzaamheden en het op onorthodoxe wijze inzetten van middelen.

De onorthodoxe wijze van werken heet intensieve trajectbegeleiding. De doelgroep bestaat uit jongeren die al diverse politiecontacten hebben en niet meer naar school of werk (dreigen te) gaan. Jongeren komen alleen bij het project naar aanleiding van een strafrechtelijk gegeven. Een vaste trajectbegeleider probeert de ontwikkelingsmogelijkheden van een jongeren uit te bouwen. Belonen van verbetering van gedrag en training van wenselijk gedrag, motiveert de jongeren om zijn verandering voort te zetten. De aanpak richt zich voornamelijk op de leefgebieden school/arbeid, politie, justitie, gezin en vrije tijd.

De Kans is een gezamenlijke aanpak van Politie regio Haaglanden, Stichting Jeugdzorg Den Haag/ Zuid- Holland-Noord, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Reclassering Nederland, Stichting Welzijnsorganisatie Schilderswijk, Stichting Welzijnsorganisatie Laak en Rijswijk, Stichting Welzijnsorganisatie Centrum, Stichting Welzijnsorganisatie Segbroek en Loosduinen, Stichting Welzijnsorganisatie Escamp, Stichting Welzijnsorganisatie Scheveningen, Openbaar Ministerie Den Haag en de gemeente Den Haag.

De ondertekening vindt plaats om 16.30 uur in het Wijk en dienstencentrum "de Regenvalk" aan de Weimarstraat 69 in Den Haag.

Deel: ' Ondertekening convenant tegen jeugdcriminaliteit Den Haag '
Lees ook