Gemeente ApeldoornOndertekening convenant Veilige School
Op vrijdag 10 maart a.s. om 15.00 uur tekenen de vertegenwoordigers van de Apeldoornse scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs, het Regionaal Opleidingscentrum Aventus, de Regionale Politie Noord- en Oost Gelderland en de gemeente Apeldoorn in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, Marktplein 1, het convenant Veilige School.
Het convenant dat de partijen op 10 maart aanstaande ondertekenen bevat de volgende speerpunten:

* het verder ontwikkelen van de schoolgebonden preventieplannen;
* het maken van een veiligheidsanalyse van iedere school;
* het voorkomen en bestrijden van (seksueel) geweld;
* een gerichte aanpak van vandalisme;

* het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen.
In Apeldoorn hebben sinds twee jaar scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs waaronder het ROC, politie en gemeente de handen ineen geslagen om te werken aan veiligheid. Alle partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van eenduidige afspraken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de school. In december 1997 werd een eerste convenant afgesloten tussen de drie partijen. Hierin lag het accent op diefstal, vandalisme en drugs. Dit heeft geleid tot het opleiden van docenten met het taakaccent drugs. Tegelijkertijd is de eerste stap gezet op weg naar schoolgebonden preventieplannen.

Betrokkenheid leerlingen
Het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen wordt op 10 maart direct in praktijk gebracht. De organisatie heeft de scholen gevraagd in het derde lesuur (vanaf 10.00 uur s ochtends) aandacht te besteden aan de tekening van het convenant Veilige School en met de leerlingen in gesprek te gaan over het thema Veiligheid.

(Kras)kaart
De leerlingen krijgen tijdens dit lesuur een kaart uitgedeeld met een rode en een groene zijde. Op de rode kant staat onveilige school en op de groene kant veilige school. Met deze (kras)kaart Veilige School kunnen de leerlingen een CD-bon winnen. Voor het Apeldoornse project Veilige School is een beeldmerk ontwikkeld dat een hand voorstelt die een groene kaart opsteekt.
Bovendien delen de scholen in dit uur folders uit over het project Op onze school zijn alle wapens verboden. Dit is een project van de plaatselijke politie om het bewustzijn van jongeren over wapens te vergroten en het wapenbezit onder jongeren af te laten nemen. Het is de bedoeling dat de partijen met vervolgacties aandacht blijven geven aan het thema veiligheid op en rondom school.

© 2000, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Ondertekening convenant Veilige School gemeente Apeldoorn '
Lees ook