Ingezonden persbericht

Ondertekening convenant Veilige School:
Basisregels voor leerlingen basisscholen

Zwolse basisscholen, politie IJsselland en de gemeente Zwolle ondertekenen dinsdag 25 maart 2003 het convenant Veilige School voor het basisonderwijs. Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij een veilig schoolklimaat willen houden en creëren voor de leerlingen op de Zwolse basisscholen. Scholen baseren hun regelgeving en sanctiebeleid op de zogeheten Basisregels. Een aantal basisregels luidt: "Iedereen is anders, dat is juist leuk. Als iemand pest, gaan we niet meepesten, maar vertellen het aan de leerkracht. We doen niet iets bij een ander wat hij/zij niet wil."

Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op school. Het convenant regelt welke partij welke inspanning levert om een veilig schoolklimaat te bieden. De scholen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de Basisregels. De politie stelt per school(locatie) een jeugdagent aan en maakt met de scholen afspraken over de manier waarop strafbare feiten kunnen worden aangegeven. De gemeente zorgt voor randvoorwaarden als beleid, toezicht op naleving van het convenant, informatie en advisering. Het convenant wordt door vertegenwoordigers van de basisscholen ondertekend. Namens de politie IJsselland ondertekent de heer R.J. ter Schure, districtchef. Namens de gemeente Zwolle ondertekent wethouder P. Pot. Burgemeester H.J. Meijer zal ook bij de ondertekening aanwezig zijn.

Met de scholen voor voortgezet onderwijs is binnen het project Veilige School in 2002 een convenant ondertekend en een handelingsprotocol ingesteld. Als op de scholen veiligheid een vaste plek heeft in het schoolwerkplan en als er een vaste contactpersoon is op de school en bij de politie met betrekking tot dit onderwerp werkt een school aan een veilig schoolklimaat binnen en buiten de school. Door het convenant wordt het ook mogelijk om gezamenlijke activiteiten te ontplooien die te maken hebben met veiligheid in en om de school.


---
Als het persbericht niet goed overkomt of als u álle actuele persberichten wilt zien:
http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/V_LUSCW/73FDA042AE0928F1C12568AF00420EC6

Als het bericht uit het gemeenteblad Wijzer niet goed overkomt of als u alle actuele berichten wilt zien:
http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/V_LUSCW/05E53E93C32E14B041256A060046715B

Wilt u uw abonnement op e-nieuws van de Gemeente Zwolle opzeggen? Dat kan door een leeg e-mailbericht te sturen aan afmelden@zwolle.nl


---

Deel: ' Ondertekening convenant Veilige School in Zwolle '
Lees ook