Gemeente Rheden

Nieuws (23-06-99)

Ondertekening convenant volkshuisvesting

Wethouder J.P.M. Alberse en directeur G.C.A. Dekker van Woonstichting Vesta ondertekenen maandag 28 juni om 10.30 uur een convenant waarin de prestatie-afspraken voor een aantal volkshuisvestingthema´s zijn vastgelegd. Aanleiding voor het maken van afspraken over het volkshuisvestingsbeleid is het nieuwe Besluit Beheer Sociale Huursector, waardoor de verhoudingen binnen de volkshuisvesting fundamenteel zijn gewijzigd.

Over de volgende onderwerpen hebben gemeente en Vesta prestatie-afspraken gemaakt:

* de samenwerking en de naleving van de prestatie-afspraken
* de relatie tussen het aantal woningen met een lage huurprijs (tot f 849,-) en de hoeveelheid huishoudens met lagere inkomens
* de bestaande woningvoorraad

* nieuwbouw

* leefbaarheid

* woonruimteverdeling.

De prestatie-afspraken gelden voor de periode van 1999 tot 2004.

Volgens de prestatie-afspraken krijgt Woonstichting Vesta de ruimte om maximaal 570 woningen aan de het bestand van goedkope woningen te onttrekken. De omvang en ontwikkeling van de groep met de lagere inkomens laten dit toe. Dit biedt de mogelijkheid om door middel van verkoop van huurwoningen, sloop en vervangende nieuwbouw en/of verbouwen de bestaande woningvoorraad beter aan te passen aan de vraag. Vooral de huisvestingsmogelijkheden voor ouderen vormen een knelpunt.

Veel aandacht is er voor de leefbaarheid. Op korte termijn organiseert de gemeente Rhden een overleg met Woonstichting Vesta en Stichting Welzijn Rheden e.o. om de activiteiten in het kader van de leefbaarheid af te stemmen. Op de langere termijn komt er voor wijken waar problemen spelen of te verwachten zijn een wijkvisie, waarin o.a. komt te staan wat de gewenste bevolkingsopbouw is en welke woningvoorraad daarbij hoort. Als eerste staat Dieren Centrum op het programma. Bij het ontwikkelen van de wijkvisie betrekt de gemeente ook politie, bewonersgroepen en andere betrokkenen.

Deel: ' Ondertekening convenant volkshuisvesting Rheden '
Lees ook