Gemeente Apeldoorn


Ondertekening energie-convenant
Op 6 september1999 had bij van Groot-Schuylenburg aan de Voorwaarts te Apeldoorn de ondertekening plaats van het Energie-convenant tussen NUON, VAR, TNO, GASTEC en de Gemeente Apeldoorn.

Het convenant heeft als doel om de hoge duurzaamheidsambities bij de energievoorziening van de nieuwe uitbreidingsgebieden van Apeldoorn in breed maatschapelijk verband te realiseren. Het gaat hierom Groot-Zonnehoeve (1200 woningen), Zuidbroek (5000 woningen) en de Ecofactorij (duurzaam bedrijventerrein 97 ha). De bijdrage van Apeldoorn aan de Kyoto-overeenkomst (CO2 reductie) wordt hiermee substantieel vergroot.
Ook de totstandkoming van de eerste nul-energiewijk in Nederland namelijk Groot-Zonnehoeve wordt hiermee mogelijk gemaakt. Groot-Zonnehoeve is voor 99 DuBostadnr. 2 van Nederland.

De gebeurtenis op zich, waarbij de lokale overheid in samenwerking met marktpartijen in een dergelijke omvang en setting de uitvoering van het beleid rond duurzame energie en energiebesparing ter hand neemt mag als uniek in Nederland worden beschouwd.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij ing. R. Scholten, woordvoerder van de Gemeente Apeldoorn. Dhr. Scholten is bereikbaar op nummer (055) 580 13 63 of (06) 51 52 64 57.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Ondertekening Energie-convenant NUON en gemeente Apeldoorn '
Lees ook