MILLENNIUM PLATFORM

P e r s u i t n o d i g i n g

P e r s u i t n o d i g i n g

Op woensdag 3 februari a.s. wordt om 14:00 uur in Nieuwspoort te Den Haag de Erecode 2000 ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Millennium Platform, zullen enkele prominente organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven, zoals de Nederlandse Spoorwegen en Unilever Nederland, de Erecode 2000 ondertekenen. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter van het Millennium Platform J.D. Timmer en Minister Mr. R.H.L.M. van Boxtel, coördinator voor de aanpak van de millenniumproblematiek. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

De Erecode 2000 beoogt openheid in informatie-uitwisseling te stimuleren en nodeloze juridische strijd te voorkomen. Wordt deze code door een aantal grote en bekende organisaties ondertekend, dan worden andere organisaties er nogmaals op gewezen dat het millenniumprobleem een serieus managementvraagstuk is. En dat ook zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor een goede en tijdige oplossing. De Erecode 2000 is een initiatief van het Millennium Platform, ontstaan naar het voorbeeld van de Pledge 2000 uit Groot Brittannië.

Voor vragen kunt u terecht bij Jint Wuite of Max Kerremans, 070-3110941

27 jan 99 16:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening Erecode 2000 in Nieuwspoort '
Lees ook