Gemeente Breda


ONDERTEKENING EXPLOITATIEOVEREENKOMST BREDASE ZWEMBADEN

Vandaag ondertekenen de gemeente Breda en Exploitatie Sportobjecten Nederland (ESN-Breda) in zwembad Wisselaar de exploitatieovereenkomst voor de Bredase zwembaden. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over het onderhoud van de baden, het gebruik ervan door de Bredase zwemverenigingen en over de hoogte van de tarieven. Met deze overeenkomst neemt ESN-Breda de verantwoordelijkheid voor de exploitatie over van de Stichting Zwemvoorzieningen Breda.

ESN-Breda neemt na vandaag formeel de verantwoordelijkheid op zich voor de dagelijkse gang van zaken in alle Bredase zwembaden. In de `exploitatie- en instandhoudingovereenkomst Bredase zwembaden' is opgenomen hoe ESN-Breda de zwembaden moet onderhouden, wat de globale openingstijden zijn en hoeveel uren de zwemverenigingen gebruik mogen maken van de zwembaden. Daarnaast is vastgesteld dat ESN maximaal zes gulden mag rekenen voor een vrijzwemkaartje voor volwassenen - prijspeil 1996 - en maximaal 50 gulden mag vragen voor een zomerabonnement voor Wolfslaar - eveneens prijspeil 1996 -. De overeenkomst geldt voor een periode van tien jaar. De zwembaden blijven eigendom van de gemeente Breda.

Gedurende de exploitatieperiode van 10 jaar betaalt de gemeente jaarlijks 1,2 miljoen gulden als vaste bijdrage in de kosten. Voor het overige vindt de exploitatie van de zwembaden plaats voor rekening en risico van ESN-Breda. Op basis van de overeenkomst heeft ESN-Breda het personeel van de Stichting Zwemvoorzieningen Breda in dienst genomen.

De uitgangspunten voor de exploitatie waren al vastgesteld bij de aanbesteding van de Bredase zwembaden in 1996. De opdracht is destijds gegeven aan de combinatie van OLCO Holland en Ballast Nedam voor de bouw van de zwembaden en aan ESN voor de exploitatie ervan. Inmiddels is zwembad Wisselaar klaar. Naar verwachting opent het zwembad op 24 januari aanstaande zijn deuren voor het publiek.

Breda, 13 januari 2000

Deel: ' Ondertekening exploitatieovereenkomst Bredase zwembaden '
Lees ook