Gemeente Goes

Persbericht

Fusie van drie Goese Welzijnsorganisaties

Op donderdag 20 september is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om een aantal Goese Welzijnsorganisaties te fuseren. Na een periode van hard werken is nu het moment aangebroken dat het fusiedocument van de Goese Welzijnsorganisatie wordt ondertekend. Met de ondertekening door de Stichting Stimulans, Stichting Jongerenwerk Goese Polder en de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio is de Goese Welzijnsorganisatie een feit.
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats op maandag 1 oktober a.s. om 17.00 uur in de bestuurskamer van het stadskantoor aan de Oostsingel 2.
Na de ondertekening is er een informele bijeenkomst in de kantine van het stadskantoor onder het genot van een drankje en een hapje.

In 1998 ontstond binnen de gemeente behoefte aan een heroriëntering op de uitgangspunten en de doelstellingen van het sociaal cultureel werk en opbouwwerk voor jongeren ouderen, volwassenen minderheden en vluchtelingen. Er ontstond behoefte aan verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het welzijnswerk. Dit werd enerzijds ingegeven door landelijke ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid en anderzijds werden er knelpunten gesignaleerd bij diverse door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De organisaties waren klein en daardoor kwetsbaar en er was sprake van versnippering van activiteiten.
Het samenbrengen van bestaande activiteiten van de fuserende organisaties en het inbrengen van nieuwe activiteiten als breedtesport, het Goese Steunpunt Vrijwilligerswerk en de coördinatie van de brede scholen, leidt tot de totstandkoming van een organisatie die op een integrale wijze vorm en inhoud geeft aan het welzijnswerk in Goes.

Het programma:

Openingswoord door wethouder mr.S.J. Heijning

Ondertekening fusiedocument

Informele bijeenkomst

Deel: ' Ondertekening fusie van drie Goese Welzijnsorganisaties '




Lees ook