GEODELFT

Ondertekening GEONET-overeenkomst door GeoDelft, CUR en KIvI G
GEONET, platform voor geotechiek

Ondertekening GEONET-overeenkomst door GeoDelft, CUR en KIvI Geotechniek

Op dinsdag 4 april ondertekenen de algemeen directeur van GeoDelft, Ing. J.J. Wentink, de algemeen directeur van de Stichting CUR, Prof.Ir.J.Stuip en de voorzitter van de Afdeling Geotechiek van KIvI, Ir. L. de Quelerij de GEONET-samenwerkingsovereenkomst. De drie partijen vinden het vanuit hun missie hun taak om een onafhankelijk internetplatform www.geonet.nl in de lucht te brengen voor kennisoverdracht en informatieverstrekking op het gebied van de geotechniek. Zij achten dit van groot belang voor de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van geotechnische kennis in de bouwpraktijk van de (milieu)geotechniek in Nederland.

De GEONET-website, platform voor geotechniek, werd voor het eerst gepresenteerd op de CUR-dag in april 1999. De functionaliteit heeft zodanig weerklank gevonden dat initiatiefnemers CUR, GeoDelft en KIvI-Geotechniek de website nu meer body willen geven en hun samenwerking daarvoor formaliseren. Sinds begin 2000 is daarom een redactie ingesteld en wordt er gewerkt aan de opzet van een redactiebureau. Op de website is allerlei informatie op geotechnisch gebied verzameld: basiskennis over de geotechniek, actuele technische ontwikkelingen en een uitgebreide lijst met geotechnische links. Op de forumpagina vindt een levendige discussie plaats over actuele geotechnische ontwikkelingen. Op de GEOJOBS-pagina ontwikkelt zich een banenmarkt voor geotechnisch Nederland.

GEONET

De website GEONET is een onafhankelijk intermediair voor kennisoverdracht en informatie-inwinning op het gebied van de (milieu)geotechiek. Vanaf de openingspagina (www.geonet.nl) worden pagina's bereikt met een gerubriceerde lijst van links naar geotechnische sites (kennisleveranciers, adviseurs, grondonderzoekbedrijven, instrumentontwikkelaars, tijdschriften); met basiskennis op geotechnisch gebied in de vorm van een FAQ-list, een lijst van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop; met abstracts van geotechnische artikelen; een agenda met congressen en cursussen; een forum met actuele discussieonderwerpen; alsmede een zoekmogelijkheid in alle documenten op de site. Recent is aan de site een geotechnische 'banenmarkt' toegevoegd waarop vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

Het GEONET-bureau is gevestigd in het gebouw van GeoDelft in Delft, Stieltjesweg 2. Het postadres is Postbus 69, 2600 AB Delft, telefoon
015 2693 699, e-mail infodesk@geonet.nl.NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET BEDOELD VOOR PUBLICATIE

Nadere informatie is te verkrijgen bij Marjolein van Leeuwen, telefoon
0182 - 540650 of marjolein.vleeuwen@cur.nl. Wanneer U aanwezig wilt zijn bij de ondertekening bent u van harte uitgenodigd. De redactie zal daar ook aanwezig zijn. Fotomateriaal van de ondertekening is beschikbaar vanaf 6 april.
locatie: KIvI gebouw, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag tijdstip: dinsdag 4 april 2000, 17:30 uur

31 mrt 00 10:38

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening GEONET-overeenkomst '
Lees ook