Gemeente Breda

Persberichten

27-03-2003

Ondertekening intentieovereenkomst Achter de Lange Stallen

Wethouder A. Adank van economische zaken van de gemeente Breda, H. Postma, directeur Rodamco Nederland en J. Melchers, directeur MAB, hebben op 27 maart de intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een Masterplan voor het gebied Achter de Lange Stallen te Breda. Het Masterplan is een plan voor de multifunctionele binnenstedelijke ontwikkeling gericht op wonen, winkelen en parkeren van het terrein dat nu bekend is als de Molsparking. Begin 2004 valt de beslissing of het plan haalbaar is. Vervolgens treedt MAB op als de ontwikkelaar van het gebied en Rodamco Nederland als de eindbelegger voor de commerciële voorzieningen en de parkeergarage. Rodamco is ook de eigenaar van het gebied. Als alles naar wens verloopt, kan medio 2009 de oplevering plaatsvinden.

Masterplan
Het te ontwikkelen gebied Achter de Lange Stallen ligt tussen de Ginnekenstraat, de Houtmarkt, de Oude Vest, de Keizerstraat en het Van Coothplein. Het terrein staat nu bekend als de Molsparking. Het plan gaat uit van een toevoeging van ongeveer 20.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak winkels, zon 70 woningen, circa 800 parkeerplaatsen (inclusief de renovatie van 140 parkeerplaatsen in de Houtmarktgarage) en een fietsenstalling met ongeveer 500 plaatsen. De winkelvoorzieningen dienen aanvullend te zijn op het bestaande aanbod. Daarom wordt vooral ingezet op winkels in het hogere segment. Uitgangspunt is verder dat er een winkelcircuit ontstaat door aan te sluiten op de Ginnekenstraat en de Halstraat.

Consultatie
De gemeente Breda zorgt in nauwe samenwerking met Rodamco Nederland en MAB voor een zorgvuldige consultatie en inspraak van alle belanghebbenden. Deze zomer gaat een coördinerend architect het masterplan opstellen. Begin volgend jaar nemen de drie partijen de definitieve beslissing over de verdere uitwerking van het plan. Als de planvorming naar wens verloopt, start de bouw medio 2006. De oplevering vindt dan naar verwachting plaats in 2009.

Rodamco en MAB
Rodamco Nederland is onderdeel van Rodamco Europe. Met ruim 2,5 miljard aan winkelcentra/winkels en kantoren neemt Rodamco Nederland een prominente plaats in binnen de Nederlandse onroerendgoedmarkt. Achter de Lange Stallen te Breda past in het beleggingsbeleid van Rodamco, dat gericht is op de verdere uitbreiding van winkelbeleggingen op dominante locaties. Voorbeelden zijn: winkelcentra in binnensteden zoals Spazio te Zoetermeer, de Vier Meren te Hoofddorp, Piazza te Eindhoven en het Stadshart van Almere.

MAB is een geïntegreerde vastgoedonderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en België. De onderneming houdt zich, voor eigen rekening en risico, bezig met de ontwikkeling, management en aan- en verkoop van onroerend goed. MAB dankt zijn reputatie vooral aan het realiseren van complexe, multifunctionele projecten in binnensteden.

Momenteel werkt MAB in Nederland naast de ontwikkeling van het Stadshart van Almere aan projecten als het Stadshart in Alphen aan den Rijn, het Pieter Vreedeplein in Tilburg en Zuidpoort in Delft. In Breda realiseerde MAB het succesvolle winkelcentrum de Barones.

Breda, 27 maart 2003.

Deel: ' Ondertekening intentieovereenkomst Achter de Lange Stallen Breda '
Lees ook