Ingezonden persbericht

Geachte heer, mevrouw,

Bij een van de belangrijkste toegangen tot Haarlem, met een ligging van Schiphol op nog geen 15 minuten rijden, ligt de Noordstrook Schalkwijk. Samen met Woonmaatschappij de Vonk, Bouwfonds Vastgoedontwikkeling, Slokker Vastgoed en HBG Vastgoed wil de gemeente Haarlem dit gebied van 13 ha (her)ontwikkelen voor kantoren, woningen, een sporthal met diverse voorzieningen, een school en bijkomende infrastructuur in een duurzame stedelijke inrichting. De basis hiervoor vormt een publiek private samenwerking tussen gemeente en deze private partners, waarbij alle partners risicodragend zijn.

Ter gelegenheid van de ondertekening van de intentieovereenkomst Noordstrook Schalkwijk, nodigen wij u uit

op donderdag 11 oktober 2001 in een tent
op het evenemententerrein aan de Toekanweg (Noordstrook) in Haarlem

voor een bijeenkomst over publiek private samenwerking met de titel:

PPS: zonder risico geen rendement

Voorafgaand aan de ondertekening vindt een forumdiscussie plaats met de vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Jan Rutten, directeur Rutten Communicatie te Amsterdam en voormalig hoofdredacteur van het vakblad Bouw zal de forumdiscussie leiden.

Het programma is als volgt:
16.00 uur welkom
16.05 uur inleiding
16.15 uur forumdiscussie aan de hand van stellingen 17.00 uur intermezzo door illusionist Henk Romeijn 17.10 uur officiële ondertekening van de intentieovereenkomst Noordstrook Schalkwijk 17.20 uur borrel

De ondertekenaars zijn:
drs. J.H.W. Haverkort, wethouder gemeente Haarlem
drs. R. Steenbeek, algemeen directeur/bestuurder Woonmaatschappij de Vonk drs. D. Stradmeijer, directeur Bouwfonds Vastgoedontwikkeling ing. G.H.L. van Gorp, directeur Slokker Vastgoed
ir. R. de Jong, directeur HBG Vastgoed

Met vriendelijke groet namens alle partijen.

G.M. van Noort.

Deel: ' Ondertekening intentieovereenkomst Noordstrook Schalkwijk '
Lees ook