Gemeente Delft

Duurzaam Delft
Ondertekening intentieverklaring project 'elektrische deelauto Delft'

Maandag 1 maart om 13.30 uur ondertekenen wethouders Lian Merkx (duurzaamheid) en Anne Koning (mobiliteit) van de gemeente Delft, directeur Parking Delft BV Erik de Groot en de autodeelbedrijven StudentCar en Greenwheels een intentieverklaring voor samenwerking in het project 'elektrische deelauto'. De locatie is de Zuidpoortgarage in de binnenstad van Delft.

De gemeente Delft zet zich in voor duurzame mobiliteit. Parking Delft BV wil zich als eigenaar van de parkeergarages in Delft profileren op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijke factor in duurzame mobiliteit is de elektrische auto. Wethouder Koning: "Het concept van autodelen past perfect binnen dit streven want autodelen zorgt voor minder autobezit . Het leidt er immers toe dat auto's effectiever gebruikt worden".

Wethouder Merkx vervolgt: "Autodelen zorgt er ook voor dat er minder auto's in de openbare ruimte zijn waardoor de milieuvervuiling afneemt. Dit project is tevens een mooi voorbeeld van hoe verschillende initiatieven uit de stad aan elkaar gekoppeld kunnen worden om samen tot een duurzame oplossing te komen. Precies volgens de Duurzaam Delft-gedachte.

Zo werken we als gemeente al langer samen met Studentcar en nu kunnen we hen ook weer aan dit project koppelen."

De gemeente Delft en Parking Delft BV willen zich inzetten om de aanschaf van elektrische auto's door autodeelbedrijven te bevorderen. Vanwege de hoge aanschafprijs zijn de autodeelbedrijven nog afwachtend om elektrische auto's aan te schaffen. Ook is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's nog bescheiden waardoor de elektrische auto nog een weinig aantrekkelijk alternatief is. De aanschafkosten ervan zijn hoog waardoor het voor marktpartijen minder aantrekkelijk is om zelf oplaadpunten te realiseren.

Om de drempel voor de autodeelbedrijven te verlagen wordt een stichting opgericht waarin ook autodeelbedrijven betrokken zullen worden.

Met de ondertekening spreken alle partijen de intentie uit om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken met betrekking tot de huur en exploitatie van elektrisch aangedreven deelauto's vanuit de Zuidpoortgarage van Parking Delft BV. Bij het ontwerp van de garage is wat betreft het elektrische systeem een overcapaciteit gerealiseerd bij de bouw. Deze overcapaciteit kan worden aangewend voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto's.

Deel: ' Ondertekening intentieverklaring project 'elektrische deelauto Delft' '
Lees ook