Provincie Groningen

Groningen, 18 juni 2002 persbericht nr. 114

Uitnodiging aan de pers

Ondertekening Intentieverklaring Stuurgroep Regio West

Op donderdag 20 juni a.s. zullen de leden van de Stuurgroep West een intentieverklaring ondertekenen waarin ze aangeven samen de schouders te zetten onder het Plan van Aanpak, het eerste product van het samenwerkingsproces in deze regio. Het samenwerkingsproces in West is een van de vier gebiedsgerichte uitvoeringen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

De deelnemende partners in Regio West zijn de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, het Waterschap Noorderzijlvest, het Wetterskip Lauwerswalden en de provincie Groningen.

De ondertekening vindt plaats om 18.00 uur op de Piloersemaborg te Den Ham.
De bijeenkomst wordt opgeluisterd door het duo "Dobbel Joe", dat luisterliedjes in het Westerkwartiers ten gehore brengt.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening Intentieverklaring Stuurgroep Regio West '
Lees ook