Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Uitnodiging: ondertekening landelijk kader politie

Uitnodiging: ondertekening landelijk kader politie

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) en de korpsbeheerders zullen morgen - zaterdag 15 februari - het landelijk kader voor de politie ondertekenen. Daarin staan afspraken over prestaties van de politiekorpsen en het rijk voor de periode 2003 tot en met 2006.
Journalisten kunnen de ondertekening bijwonen, aansluitend is er een korte persconferentie.

Datum: zaterdag 15 februari 2003
Tijd: 12.00 uur
Plaats: het kantoor van Fortis Vastgoed
Archimedeslaan 6, Utrecht

Verzoek aan audiovisuele media om het kantoorpand van Fortis Vastgoed niet met naamsaanduiding in beeld te brengen.

Nadere inlichtingen bij:

- Frank Wassenaar (BZK), telefoon 070-4268261 of 06--53701346;
- Wiebe Alkema (Justitie), telefoon 070-3707225 of 06-53170558;
- Cees den Bakker (Korpsbeheerdersberaad), telefoon 070-3180272 of 06-50263255.

14 feb 03 11:38

Deel: ' Ondertekening landelijk kader politie '
Lees ook