Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 29

Uitnodiging aan de pers

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst over beheer knobbelzwanen

Op vrijdag 12 februari a.s. zal gedeputeerde J. van Dijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met het Jachtfonds en de Wildbeheereenheden Hunsingo en Mid-Westerkwartier. Doel van deze overeenkomst is de schade aan landbouwgewassen door Knobbelzwanen en het afschot van knobbelzwanen te beperken. De bijeenkomst wordt gehouden in kamer 7 van het Provinciehuis te Groningen en zal beginnen om 16.30 uur.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

Deel: ' Ondertekening overeenkomst beheer knobbelzwanen Groningen '
Lees ook