Gemeente Den Haag


12 februari 1999

UITNODIGING ONDERTEKENING OVEREENKOMST REGIOVISIES

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, Nuts verzekeringen, Azivo en het Zorgkantoor Haaglanden gaan gezamenlijk werken aan een betere sturing van de gezondheidszorg in de Haagse regio. Zij zijn overeengekomen om in samenspraak met zorgvragers en zorgaanbieders vijf regiovisies tot stand te brengen met als onderwerpen: ouderen, jeugd, geestelijke gezondheid en maatschappelijk opvang, gehandicapten en somatische zorg (de keten eerstelijnszorg/ziekenhuiszorg).

De ondertekening is een eerste stap op weg naar een betere sturing in de zorgsector. In de afzonderlijke regiovisies wordt in elk geval aandacht besteed aan versterking van preventie, betere toegang tot zorg, samenhang in zorg en uitgang van zorg (wonen, werken, welzijn), versterking van de positie van clinten, capaciteitsbepaling en regie in aanwending van innovatiebudgetten.

Namens de participanten nodigen wij u hierbij uit voor de formele ondertekening van de overeenkomst regiovisies. Deze zal plaatsvinden op maandag 22 februari om 11.30 uur in het Haagse stadhuis, de þHaagse lobbyþ (ingang bibliotheek) op de 10e etage..

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening overeenkomst Haagse regiovisies '
Lees ook