Gemeente Tilburg

Datum Ons kenmerk
29 maart 2012 2012044
Postadres Bezoekadres
Postbus 90155 Stadhuisplein
5000 LH Tilburg
Ondertekening overeenkomst nieuwbouwplan Lourdesplein Belangrijke stap in ontwikkeling Piushaven
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en de gemeente Tilburg hebben donderdag 29 maart een overeenkomst getekend voor een nieuwbouwplan op de locatie Lourdesplein. De gemeente Tilburg verkoopt een stuk grond aan Van de Ven, die hier vanaf begin volgend jaar 135 huur- en koopwoningen bouwt. Deze overeenkomst markeert weer een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling Piushaven. Lourdesplein
Het nieuwbouwplan Lourdesplein bestaat uit totaal 137 woningen. Hiervan bevinden zich 79 stuks huurappartementen (waarvan 27 in de sociale huursector) in de 'SoliT'. Dit is een duurzaam gebouw dat is ontworpen volgens het solid-principe en een eventuele functieverandering in de toekomst mogelijk maakt: van appartementen naar commerciële ruimtes of kantoren. In het binnengebied worden 42 eengezinswoningen in de duurdere huursector gebouwd. Aan de kant van de Ringbaan Oost komen nog eens 16 'fabriekswoningen' die als casco kunnen worden gekocht en via particulier opdrachtgeverschap kunnen worden uitontwikkeld. Het planteam van omwonenden en het kwaliteitsteam hebben beide positief geadviseerd over het bouwplan. Wethouder De Vries is onder de indruk van het plan:"Het nieuwbouwplan voor het Lourdesplein straalt ambitie uit voor deze markante plek in de stad. Het is door de diverse type woningen, eigendomsvormen en prijs onderscheidend ten opzichte van andere plannen in het Piushavengebied en de rest van de stad. Via de 'SoliT' wordt bovendien invulling gegeven aan het concept van flexibel en toekomstbestendig bouwen. Daarnaast heeft de consument in dit bouwplan de mogelijkheid om zelf kleur te geven aan een casco woning via particulier opdrachtgeverschap. Dit plan past dan ook naadloos in onze gemeentelijke Woonvisie." De bouw van de appartementen in de 'SoliT' start naar verwachting eind 2012 / begin 2013, die van de woningen iets later. In het tweede kwartaal van 2014 is het totale plan afgerond. Om de bouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast.
Gebiedsontwikkeling Piushaven
Piushaven is volop in ontwikkeling. Grootschalige industrie maakt plaats voor nieuwe woningen en nieuwe bedrijvigheid. Er ontstaat een divers en levendig woonwerkgebied met veel groene ruimte om te recreëren aan het water. Inmiddels wordt er gebouwd op de locaties van De Havenmeester, De Werf, Residentie De Admiraal en aan de nieuwe brug die het zuidelijke en noordelijke deel van de Piushaven met elkaar verbindt. Het gezondheidscentrum is inmiddels opgeleverd en ook de eerste nieuwe bewoners van het gebied wonen er al.

Kijk voor meer informatie over gebiedsontwikkeling Piushaven op de website www.piushaven.nl.

Deel: ' Ondertekening overeenkomst nieuwbouwplan Lourdesplein Tilburg '


Lees ook