Provincie Zeeland

Ondertekening regiovisie voor mensen met functiebeperking

Op woensdag 3 juli om 9.00 uur wordt in Hotel Terminus in Goes het convenant voor de regiovisie voor mensen met een functiebeperking Zeeland 2002-2005 ondertekend. Dit gebeurt door de bij de regiovisie betrokken partijen. Dat zijn de zorgvragers, (zorg)aanbieders, zorgkantoor, gemeenten en de provincie. Deze zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep, die onder leiding staat van gedeputeerde drs. G. L. C. M. de Kok. Uitgangspunt van deze regiovisie is het "volwaardig burgerschap" voor mensen met een functiebeperking. Naast een gemeenschappelijke visie is er ook een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat knelpunten in de Zeeuwse samenleving op het gebied van onder andere participatie en toegankelijkheid (openbare gebouwen en openbaar vervoer) moet aanpakken.

28 juni 2002, R. J. Swiers, 0118-631634, 37/02

Overzicht persberichten

Deel: ' Ondertekening regiovisie voor mensen met functiebeperking Zeeland '
Lees ook