Ingezonden persbericht


Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

Een mijlpaal in de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland opgericht. Onder leiding van Generaal Johannes Van Den Bosch werden de Koloniën Veenhuizen, Frederiksoord-Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans in de Noordelijke Nederlanden gesticht. Wortel- en Merksplas-Kolonie werden opgericht in België.

Daar waar landlopers tot 1993 verplicht werden om in deze gebieden op het land te werken om zo hun werkethos te bevorderen, wordt de strikte orde en tucht die er toen heerste vandaag weerspiegeld in het landschap door enorme dreven en statische architectuur.

Op 5 juli ek. (11.00 uur) wordt in de Landloperskapel te Merksplas-Kolonie een transnationaal samenwerkingscharter "Op weg naar Unesco-werelderfgoed" ondertekend tussen de Vlaamse en Nederlandse partners die vandaag actief zijn rond de voormalige Rijksweldadigheidskolonies van Wortel, Merksplas, Veenhuizen, Frederiksoord/Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans. Een uitdaging en een mijlpaal waar we in de Antwerpse kempen best trots op mogen zijn! Zeker op het al afgelegde traject. We mogen immers niet vergeten dat in 1997 Wortel- en Merksplas-kolonie nog op de lijst van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld voorkwamen.

Graag nodigen we U nu reeds uit om deze unieke gebeurtenis in de Antwerpse Kempen samen met ons te beleven en het unieke erfgoed van de Kempen internationaal in de kijker te zetten. Uw aanwezigheid zou dit uitzonderlijke moment extra in de verf zetten.

Graag een bevestiging van uw komst.

Deel: ' Ondertekening transnationaal samenwerkingscharter 'Op weg naar Unesc.. '
Lees ook