ADVOCATENBLAD 17 (verschijningsdatum 17 september 1999)

Bestanden van politie en justitie bevatten veel gegevens die voor advocaten van belang kunnen zijn. De wet opent kanalen voor het opdiepen van die ontlastende informatie en verzachtende persoonlijke omstandigheden, maar advocaten kennen ze nauwelijks. Een wegwijzer.

Fiscaal recht is een terrein waarop jaarlijks talloze rechterlijke uitspraken worden gedaan en bestuurlijke besluiten worden genomen. In dit nummer het overzicht van die jurisprudentie en besluiten uit 1998 die advocaten als uiterst relevant aanmerkten.

De onschuldpresumptie wordt geweld aangedaan als een verdachte moet betalen, of zitten, op grond van zaken die verband houden met feiten waarvan hij is vrijgesproken. Toch breidt een recent arrest van de Hoge Raad de mogelijkheden hiervoor uit. Een analyse en een protest.

Inhoudsopgave:

Van de redactie

RECHT

Inzage in bestanden van politie en justitie door Michel van Stratum

Fiscaal recht: Jurisprudentie-overzicht 1998 door mr drs L.J. Becker

PRAKTIJK

Advocaat in geding

Advocaat op reis: Bij de onlusten in Iran door Jan Pieter Nepveu

Kleine kantoren: Griezelige wandelgangen door Vera de Leeuw

Invoering elektronisch toezicht door mr Steven de Koning

Aan Mies

IN HET NIEUWS

JURIDISCHE ACTUALITEITEN Geen bewijs, toch betalen of zitten door mrs A.A. Franken en M. Jurgens

VAN DE ORDE De Deken Orde-nieuws Agenda Permanente opleiding Beroepsopleiding, toetsen Personalia

DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN

© Nederlandse Orde van Advocaten

Deel: ' Onderwerpen Advocatenblad 17 '
Lees ook