D66 Nieuws


DiXiT 2 1999

In het nieuwe
D66-tijdschrift DiXiT nummer 2: Zorgspecial

Annelies Verstand en het zorgverlof:
De kranten stonden er bol van terwijl de diskussienota 'Naar een nieuw evenwizht tussen Arbeid en Zorg'nog niet eens was vastgesteld in het kabinet.

En verder:

- WAO: de ethoek en de instroom

- Tweedeling in de zorg: Borst en Van Vliet over de prijs van de wachtlijst

- Nog geen groen licht voor xenotransplantaties
- Europa en de bril van Decker: grenzeloze zorg, zorgelijke grenzen
- Lauw surfen: www.legionella.org

- Nico Schoof over de Raad van Europa

- Jans Jeekel en de provinciale paradox


DiXiT belicht actuale politieke kwesties vanuit alle geledingen en gremia van de politieke partij D66, van Europees parlement tot gemeenteraad en van de Staten tot Eerste en Tweede Kamer. DiXiT is een gezamenlijke uitgave van de politieke partij D66 en haar Opleidingscentrum. Het blad verschijnt tussen de recessen tot circa twintig nummers per jaar. Leden van D66 kunnen zich in dit introductiejaar abonneren voor f 57,50, niet-leden betalen f 70,-. Vraag een proefnummer aan of neem direct een abonnement: E-mail LSd66@d66.nl of telefoon 070-3566066.


Deel: ' Onderwerpen D66-tijdschrift DiXiT nr 2 1999 Zorgspecial '
Lees ook