D66 Nieuws


Idee nummer 1-1999

Idee nummer 1, 1999

Thema: DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

Groot interview met ARTHUR DOCTERS VAN LEEUWEN: 'Gezag krijg je niet door ambtenaren het zwijgen op te leggen.' 'Illegalen zijn een tikkende tijdbom onder onze samenleving. Wij creëren nieuwe slaven en dat tast de legitimiteit van onze rechtsstaat aan.'

Scheidend Europarlementariër LAURENS JAN BRINKHORST pleit voor een verdere Europeanisering van het asielbeleid.

Debat met o.a. ELS BORST:
'Ik laat alle geloven naar mijn departement komen.'

Amsterdams econoom en gemeenteraadslid UDO KOCK evalueert het paarse marktwerkingsbeleid. Wat betekent sociaal-liberaal in economische zin?

MICHIEL RUIS (voorzitter van de werkgroep Duurzame Ontwikkeling & Milieu) stelt aan de kaak dat de Tweede-Kamerfractie van D66 het Congres niet serieus neemt. Het Congres heeft, als hoogste D66-orgaan, een nieuw onderzoek naar het nut van de Betuwelijn gelast; kamerlid Francine Giskes heeft de uitkomsten daarvan bij voorbaat al naast zich neergelegd. Volgens Ruis kan de fractie niet doen alsof het Congres uit naïevelingen bestaat. 'Het percentage nitwits onder de congresgangers zal niet hoger liggen dan bij de fractie.'

D66-kamerlid en onderwijsspecialiste URSIE LAMBRECHTS debatteert met NRC-columnist LEO PRICK en universiteitsvoorzitter TOM STOELINGA over de toekomst van ons onderwijs.

AD NAGELKERKE schildert een ontluisterend beeld van de Nederlandse universiteit waar onderwijs het ondergeschoven kindje is, de drift om te scoren groteske vormen aanneemt en het kritische discours verdwijnt.

Wilt u dit nummer van Idee bestellen?
Stuur dan een Email naar SWB.
Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden!

Een los nummer van Idee kost Fl. 12,50. Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Deel: ' Onderwerpen Idee nummer 1-1999 '
Lees ook