expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: ONDERWERPEN VOOR INTERDEPART. BELEIDSONDERZOEK..

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
15 oktober 1999

KABINET STELT ONDERWERPEN VAST VOOR INTERDEPARTEMENTAAL

BELEIDSONDERZOEK

De ministerraad heeft het programma vastgesteld van interdepartementale beleidsonderzoeken. Centraal thema in dat programma is, net als voorgaande jaren, financiële vernieuwing. Daarbij moet worden gedacht aan een meer prestatiegerichte financieringsgrondslag, budgettering op basis van niet manipuleerbare maatstaven, decentralisatie van beleid en middelen naar lagere overheden, afstoting van taken naar de marktsector en een betrouwbare informatievoorziening over prestaties en kosten. Naast financiële vernieuwing zal ook het thema bedrijfsvoering van uitvoerende diensten aan de orde komen. De onderzoeken moeten voor 1 juni 2000 zijn afgerond.

De onderwerpen die voor een interdepartementaal beleidsonderzoek zijn voorgedragen zijn:

&.61623; BZK Ziektekostenregeling Politie

&.61623; BuZa Medefinancieringsprogramma

&.61623; DefEnsie Ontwikkeling instrumentarium competitieve dienstverlening

&.61623; EZ Energiesubsidies

&.61623; Vrom Grondbeleid

&.61623; Justitie Raad voor de Kinderbescherming

&.61623; LNV Koppeling milieuvoorwaarden aan inkomenssteun

landbouwproducenten

&.61623; OCW Waarborgfondsen

&.61623; SZW Wet Voorzieningen Gehandicapten

&.61623; V&W Decentralisatie financiering infrastructuur

&.61623; VWS RIVM

RVD, 15.10.1999

15 okt 99 16:30

Deel: ' Onderwerpen interdepartementaal beleidsonderzoek '
Lees ook