Ministerie van Justitie

Tijdschriften

WODC
Producten en diensten
Publicaties

Justitiële verkenningen

25e jrg., nr. 6, augustus 1999

Justitiële interventies: wat werkt?

Inhoud

Voorwoord

* mr. H.C.J.L. Borghouts
25 jaar Justitiële verkenningen

* prof. dr. H.G. van de Bunt
Beleid uit wetenschap

* prof. dr. G.J.N. Bruinsma
Criminologie en praktische kennis

* prof. dr. P.H.A. Frissen
Wat werkt moet blijken; sturing onder complexe condities
* dr. B.A.M. van Stokkom
Pragmatisch sanctiebeleid; zacht waar het kan, hard waar het moet
* dr. M.W. Bol
Doorgaan met Stop? Voorwaarden voor een geslaagde aanpak van zeer jeugdige delictplegers

* dr. K. Swierstra
Strafrechtelijke opvang verslaafden; het aftoppen van criminele carrièrecurves

* drs. O. Etman en prof. dr. C.D. van der Vijver en drs. F. Luykx Lokale veiligheidszorg; effectiviteit van de wijkgebonden aanpak
* dr. E.R. Kleemans en drs. M. Kruissink
Korte klappen of lange halen? Wat werkt bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit?

* mr. W.M. de Jongste en dr. E. Niemeijer Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; drie vliegen in een klap?

* Summaries

* Journaal

* Literatuuroverzicht

WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: infodesk@wodc.minjust.nl redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 19-10-1999

Deel: ' Onderwerpen Justitiële verkenningen augustus 1999 '
Lees ook