Ministerie van Justitie

Tijdschriften

Justitiële verkenningen

26e jrg., nr. 1, januari/februari 2000

Jeugdgeweld

Inhoud

Voorwoord

* dr. P.C. Spierenburg
Jeugdgeweld in historisch perspectief

* dr. K. Wittebrood
Trends in jeugdgeweld

* dr. G. van den Brink
Agressieve jongeren; een cultuurhistorische bespiegeling 35
* dr. B.A.M. van Stokkom
Het mannelijke ego; over onzekerheid, hoge eigendunk en agressie
* dr. P. Nikken
Media en geweld

* dr. O.M.J. Adang
Jonge mannen in groepen; een geweldige combinatie?
* drs. J. Hendriks en drs. B.J. van Roozendaal Geweld en gezin

* Anonymus
Sed lex; dagboekaantekeningen van een docent
* dr. P.J.H. Kapteyn
Frontsoldaat van de beschaving; over geweld op scholen
* Summaries

* Journaal

* Literatuuroverzicht

WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: infodesk@wodc.minjust.nl redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 22-02-2000

Deel: ' Onderwerpen Justitiële verkenningen jan/feb 2000 '
Lees ook